HOTĂRÂRE A CONSILIULUI CLERICAL AL ÎNALȚILOR IERARHI AI THE NEW PAGAN DAWN DIN 20 DECEMBRIE 2022 CU PRIVIRE LA TRIMITEREA SPRE PRELUCRARE ȘI HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ A CONSILIULUI DIRECTOR AL THE NEW PAGAN DAWN DIN DATA DE 2 1 DECEMBRIE 2022 ASUPRA PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI , CORECTURI ȘI ADAOSURI, DEPUSE DE ÎNALTUL IERARH AL COMUNITĂȚII PĂGÂNE DIN ROMÂNIA REFERITOR LA REFORMA RELIGIOASĂ ESTETICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERI TORIALE ALE THE NEW PAGAN DAWN, A ROLURILOR CLERICALE ȘI APROBAREA CALENDARULUI RELIGIOS ȘI LITURGIC PE ANUL 2023 nr. D/CAAS/CCII/1/20.12.2022