Procesul Verbal nr. PV/CD/1/05.03.2023 privind retrogradarea lui Moisei Ovidiu din funcția de trezorier, pe motive disciplinare și numirea in funcția de trezorier adjunct