Raportul privind modificările necesare a fi introduse în legislația sectorului nonprofit ce tratează problematica simplificării procedurii de înregistrare și modificare a ONG-urilor, respectiv îmbunătățirea reglementării statutului de utilitate publică a ONGurilor nr. A/1/15.05.2023