Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. HGA/1/02.03.2022 de la Sinaia