Hotărârea Sacrosanctului Sinod Păgân (CSS) nr. H/CSS/1/29.01.2023 privind condamnarea ereziei alupigusianiste