Hotărârea Comisie de Etică nr. HCE/1 din 05.02.2023 privind constatarea de abateri disciplinare a dlui Lavric Ioan