Proces Verbal nr. PV/CD/1/17.02.2023 al ședinței Consiliului Director privind aprobarea celui de-al IX-lea Congres Păgân al THE NEW PAGAN DAWN